Dokumenty

Częstochowa: ks. prał. Andrzej Przybylski – biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej

20 maja, 2017 N. 575/17 KOMUNIKAT Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prał. Andrzeja Przybylskiego, proboszcza parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu, biskupem pomocni­czym archidiecezji częstochowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Orte. Warszawa, 20 maja 2017 roku. + Salvatore Pennacchio Nuncjusz Apostolski Czytaj dalej

Płock: bp Roman Marcinkowski przechodzi na emeryturę

13 kwietnia, 2017 N. 436/17 KOMUNIKAT Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację bp. Romana Adama Marcinkowskiego z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji płockiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Warszawa, 13 kwietnia 2017 roku. + Salvatore Pennacchio Nuncjusz Apostolski Czytaj dalej

Białystok: abp Edward Ozorowski przechodzi na emeryturę. Ks. Tadeusz Wojda SAC nowym metropolitą białostockim

12 kwietnia, 2017 N. 460/17 KOMUNIKAT Ojciec Święty Franciszek Przyjął rezygnację księdza arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego z posługi arcybiskupa metropolity białostockiego. Mianował arcybiskupem metropolitą białostockim księdza Tadeusza Wojdę SAC, dotychczasowego podsekretarza Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Warszawa, 12 kwietnia 2017 roku. + Salvatore Pennacchio Nuncjusz Apostolski Czytaj dalej

Kraków: Kard. Stanisław Dziwisz przechodzi na emeryturę. Abp Marek Jędraszewski – metropolitą krakowskim

8 grudnia, 2016 N. 134/16 KOMUNIKAT Ojciec Święty Franciszek  Przyjął rezygnację księdza kardynała Stanisława Dziwisza z posługi arcybiskupa metropolity krakowskiego. Mianował arcybiskupem metropolitą krakowskim księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, dotychczasowego metropolitę łódzkiego. Warszawa, 8 grudnia 2016 roku. + Salvatore Pennacchio Nuncjusz Apostolski Czytaj dalej

Warmia: Abp Wojciech Ziemba przechodzi na emeryturę. Abp Józef Górzyński – metropolitą warmińskim

15 października, 2016 N. 7051/16 KOMUNIKAT Ojciec Święty Franciszek  Przyjął rezygnację księdza arcybiskupa Wojciecha Ziemby z posługi arcybiskupa metropolity warmińskiego, złożoną zgodnie z kan. 401. § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Następcą na urzędzie arcybiskupa metropolity warmińskiego zostaje dotychczasowy koadiutor archidiecezji, ksiądz arcybiskup Józef Górzyński. Warszawa, 15 października 2016 r. ks. Mykhaylo Tkhorovskyy Chargé… Czytaj dalej