Dokumenty

Kielce: ks. Andrzej Kaleta – biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej

8 listopada, 2017 N. 983/17 KOMUNIKAT Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Andrzeja Kaletę, wikariusza biskupiego ds. stałej formacji kapłanów diecezji kieleckiej, biskupem pomocniczym tejże diecezji i przydzielił mu stolicę tytularną Massita. Warszawa, 8 listopada 2017 roku. + Salvatore Pennacchio Nuncjusz Apostolski Czytaj dalej

Warszawa-Praga: bp Romuald Kamiński – biskupem koadiutorem diecezji warszawsko-praskiej

14 września, 2017 N. 859/17 KOMUNIKAT Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem koadiutorem diecezji warszawsko-praskiej dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji ełckiej Romualda Kamińskiego, zwalniając go jednocześnie ze stolicy tytularnej Agunta. Warszawa, 14 września 2017 roku. + Salvatore Pennacchio Nuncjusz Apostolski Czytaj dalej

Łódź: bp Grzegorz Ryś – metropolitą łódzkim

14 września, 2017 N. 858/17 KOMUNIKAT Ojciec Święty Franciszek mianował arcybiskupem metropolitą łódzkim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej Grzegorza Rysia. Warszawa, 14 września 2017 roku. + Salvatore Pennacchio Nuncjusz Apostolski Czytaj dalej

Częstochowa: ks. prał. Andrzej Przybylski – biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej

20 maja, 2017 N. 575/17 KOMUNIKAT Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prał. Andrzeja Przybylskiego, proboszcza parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu, biskupem pomocni­czym archidiecezji częstochowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Orte. Warszawa, 20 maja 2017 roku. + Salvatore Pennacchio Nuncjusz Apostolski Czytaj dalej

Płock: bp Roman Marcinkowski przechodzi na emeryturę

13 kwietnia, 2017 N. 436/17 KOMUNIKAT Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację bp. Romana Adama Marcinkowskiego z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji płockiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Warszawa, 13 kwietnia 2017 roku. + Salvatore Pennacchio Nuncjusz Apostolski Czytaj dalej