Elbląg: Ks. Wojciech Skibicki – biskupem pomocniczym diecezji elbląskiej

2309/19

Komunikat

Ojciec Święty Franciszek
mianował Ks. Wojciecha Skibickiego, dyrektora wydziału nauki katolickiej Kurii diecezjalnej w Elblągu, biskupem pomocniczym diecezji elbląskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Case Nere.

 

Warszawa, 14 lutego 2019 r.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski