Życiorys Nuncjusza Apostolskiego

Jego Ekscelencja Arcybiskup Antonio Guido FILIPAZZI

Urodzony 8 października  1963 r. w Melzo (Mediolan) we Włoszech.
Święcenia kapłańskie otrzymał 10 października 1987 r. Inkardynowany do diecezji Ventimiglia-San Remo.
Po uzyskaniu doktoratu z prawa kanonicznego, został skierowany do pracy dyplomatycznej przy Stolicy Apostolskiej w dniu 1 lipca 1992 r.
Pracował na placówkach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej na Sri Lance, w Austrii, w Niemczech oraz w sekcji ds. relacji z państwami Sekretariatu Stanu.
Dnia 8 stycznia 2011 r. został mianowany Nuncjuszem Apostolskim i podniesiony do godności arcybiskupiej (abp tytularny Sutri).
Dnia 5 lutego 2011 r. otrzymał święcenia biskupie.
Dnia 23 marca 2011 r. został wyznaczony Nuncjuszem Apostolskim w Indonezji.
Dnia 26 kwietnia 2017 r. został mianowany Nuncjuszem Apostolskim w Nigerii.
Dnia 24 października 2017 r. został ustanowiony Stałym Przedstawicielem przy Wspólnocie Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS/CEDEAO).
Dnia 8 sierpnia 2023 r. został mianowany 74. Nuncjuszem Apostolskim w Polsce.
Dnia 26 października 2023 r. złożył listy uwierzytelniające prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Oprócz włoskiego, zna również język francuski, angielski i niemiecki.

Herb i zdjęcie Arcybiskupa Antonio Guido FILIPAZZI