Kraków: Ojciec Święty Franciszek mianował dwóch nowych biskupów pomocniczych

2077/18

Komunikat

Ojciec Święty Franciszek mianował

  1. Franciszka Ślusarczyka, rektora Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, oraz
  2. Janusza Mastalskiego, profesora UPJPII w Krakowie i rektora Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji krakowskiej,

biskupami pomocni­czymi archidiecezji krakowskiej, przydzielając im stolice tytularne odpowiednio: CillioNoba.

 

Warszawa, 3 grudnia 2018 r.

+ Salvatore Pennacchio

Nuncjusz Apostolski