Dokumenty

Sosnowiec: bp Artur Ważny – nowym biskupem sosnowieckim

23 kwietnia, 2024 N. 655/24 K O M U N I K A T Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem sosnowieckim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej Artura Ważnego. Warszawa, 23 kwietnia 2024 roku. + Antonio Guido Filipazzi Nuncjusz Apostolski © 2024 Nuncjatura Apostolska w Polsce Czytaj dalej

Łowicz: Bp Andrzej Dziuba przechodzi na emeryturę. Bp Wojciech Osial – administratorem apostolskim „sede vacante”

9 marca, 2024 N. 505/24 K O M U N I K A T Ojciec Święty Franciszek: Przyjął rezygnację biskupa Andrzeja DZIUBY z posługi biskupa łowickiego. Mianował administratora apostolskiego diecezji łowickiej sede vacante w osobie biskupa pomocniczego tejże diecezji Wojciecha Tomasza OSIALA. Warszawa, 9 marca 2024 roku.  + Antonio Guido FilipazziNuncjusz Apostolski Czytaj dalej

Szczecin: Abp Andrzej Dzięga przechodzi na emeryturę. Bp Zbigniew Zieliński – administratorem apostolskim „sede vacante”

24 lutego, 2024 N. 415/24 K O M U N I K A T Ojciec Święty Franciszek: Przyjął rezygnację arcybiskupa Andrzeja DZIĘGI z posługi arcybiskupa metropolity szczecińsko-kamieńskiego. Mianował administratora apostolskiego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej sede vacante w osobie biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Zbigniewa ZIELIŃSKIEGO. Warszawa, 24 lutego 2024 roku. + Antonio Guido Filipazzi Nuncjusz Apostolski Czytaj dalej