Dokumenty

Biskup Artur Miziński – nowym przewodniczącym Kościelnej Komisji Konkordatowej

12 kwietnia, 2018 N. 1424/18 KOMUNIKAT Nuncjusz Apostolski, po uprzednim upoważnieniu Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej (n. 1678/18/RS), w dniu 9 kwietnia 2018 r. Przyjął rezygnację ks. abp. Stanisława Budzika z pełnienia funkcji przewodniczącego Kościelnej Komisji Konkordatowej. Przewodniczącym Kościelnej Komisji Konkordatowej mianował bp. Artura Mizińskiego, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Warszawa, 12 kwietnia 2018 r. + Salvatore Pennacchio Nuncjusz… Czytaj dalej

Warmia: ks. Janusz Ostrowski – biskupem pomocniczym archidiecezji warmińskiej

27 lutego, 2018 N. 1307/18 KOMUNIKAT Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Janusza Ostrowskiego, zastępcę wikariusza sądowego archidiecezji warmińskiej, biskupem pomocniczym tejże archidiecezji i przydzielił mu stolicę tytularną Caltadria. Warszawa, 27 lutego 2018 r. + Salvatore Pennacchio Nuncjusz Apostolski Czytaj dalej

Warszawa-Praga: abp Henryk Hoser SAC przechodzi na emeryturę. Bp Romuald Kamiński nowym biskupem warszawsko-praskim

8 grudnia, 2017 N. 1060/17 KOMUNIKAT Ojciec Święty Franciszek: Przyjął rezygnację księdza arcybiskupa Henryka Hosera SAC z posługi biskupa warszawsko-praskiego. Następcą na urzędzie biskupa warszawsko-praskiego zostaje dotychczasowy koadiutor diecezji, ksiądz biskup Romuald Kamiński. Warszawa, 8 grudnia 2017 r. + Salvatore Pennacchio Nuncjusz Apostolski Czytaj dalej

Gliwice: ks. prał. Andrzej Iwanecki – biskupem pomocniczym diecezji gliwickiej

18 listopada, 2017 N. 1015/17 KOMUNIKAT Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prał. Andrzeja Iwaneckiego, proboszcza parafii św. Franciszka z Asyżu w Zabrzu, biskupem pomocniczym diecezji gliwickiej i przydzielił mu stolicę tytularną Arcavica. Warszawa, 18 listopada 2017 r. + Salvatore Pennacchio Nuncjusz Apostolski Czytaj dalej

Toruń: bp Andrzej Suski przechodzi na emeryturę. Bp Wiesław Śmigiel – nowym biskupem toruńskim

11 listopada, 2017 N. 1003/17 KOMUNIKAT Ojciec Święty Franciszek: Przyjął rezygnację księdza biskupa Andrzeja Suskiego z posługi biskupa toruńskiego. Mianował biskupem toruńskim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej Wiesława Śmigla. Warszawa, 11 listopada 2017 roku. + Salvatore Pennacchio Nuncjusz Apostolski Czytaj dalej