Dokumenty

Ełk: Ks. Dariusz ZALEWSKI– biskupem pomocniczym diecezji ełckiej

24 września, 2022 N. 8416/22 KOMUNIKAT Ojciec Święty Franciszek mianowałks. Dariusza ZALEWSKIEGO, proboszcza parafii bł. Karoliny Kózkówny w Ełku, biskupem pomocniczym diecezji ełckiej i przydzielił mu stolicę tytularną Hólar. Warszawa, 24 września 2022 r. + Salvatore PennacchioNuncjusz Apostolski BIOGRAM: ks. Dariusz ZALEWSKI Urodził się 29 stycznia 1974 roku w Augustowie.Do szkoły podstawowej uczęszczał… Czytaj dalej

Gdańsk: Ks. Piotr Przyborek – biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej

6 lipca, 2022 N. 8148/22 KOMUNIKAT Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Piotra PRZYBORKA, dyrektora wydziału duszpasterskiego kurii metropolitalnej w Gdańsku-Oliwie, biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Musti di Numidia. Warszawa, 6 lipca 2022 r. + Salvatore PennacchioNuncjusz Apostolski BIOGRAM: ks. Piotr Przyborek Urodził się 28 czerwca 1976 roku w Gdańsku. Wychowanek… Czytaj dalej

ZIELONA GÓRA: Ks. Adrian PUT – biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

28 czerwca, 2022 N. 8078/22 KOMUNIKAT Ojciec Święty Franciszek mianowałks. Adriana PUTA, proboszcza parafii św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze, biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Fornos minore. Warszawa, 28 czerwca 2022 r. + Salvatore PennacchioNuncjusz Apostolski BIOGRAM:Ks. Adrian PUT Urodził się  4 listopada 1978 roku w Szczecinie.Po ukończeniu szkoły… Czytaj dalej

Płock: Bp Piotr Libera przechodzi na emeryturę. Bp Wiesław Śmigiel – administratorem apostolskim „sede vacante”

4 czerwca, 2022 N. 7968/22 KOMUNIKAT Ojciec Święty Franciszek:1.  Przyjął rezygnację biskupa Piotra LIBERY z posługi biskupa płockiego, złożoną z racji zdrowotnych.2.  Mianował administratora apostolskiego diecezji płockiej sede vacante w osobie biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla. Warszawa, 4 czerwca 2022 roku. + Salvatore PennacchioNuncjusz Apostolski Czytaj dalej