Legnica: Ks. Piotr Wawrzynek – biskupem pomocniczym diecezji legnickiej

N. 9148/23

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek mianował

ks. Piotra WAWRZYNKA, proboszcza parafii św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu-Leśnicy, biskupem pomocniczym diecezji legnickiej i przydzielił mu stolicę tytularną Rusuccuru.

Warszawa, 4 marca 2023 r.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

BIOGRAM:
ks. Piotr WAWRZYNEK

Urodził się 25 kwietnia 1970 roku we Wrocławiu.
Do szkoły podstawowej uczęszczał we Wrocławiu w latach 1977-1985.
W 1985 roku rozpoczął edukację w V Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, które ukończył świadectwem maturalnym w 1989 roku.
W latach 1989-1995 odbywał formację w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Ukończył je w 1995 roku, uzyskując magisterium z teologii.
Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1995 roku.
W latach 1995-1997 był wikariuszem parafii św. Marii Magdaleny w Ścinawce, a w latach 1997-2003 – w parafii
św. Rodziny we Wrocławiu.
W latach 2003-2017 był diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, równocześnie w latach 2003-2010 był duszpasterzem akademickim w CODA „Maciejówka” we Wrocławiu.
W roku 2010 uzyskał licencjat kanoniczny z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.
W latach 2010-2015 pracował duszpastersko w Parafii NMP na Piasku we Wrocławiu, pełniąc równocześnie funkcję rektora kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu oraz dyrektora Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Wrocławskiej (do roku 2017).
W latach 2017-2021 był administratorem parafii św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu-Leśnicy, a w roku 2021 został proboszczem tej parafii.
Od 2021 pełni funkcję dziekana dekanatu Wrocław-Zachód.
Poza językiem ojczystym, zna język niemiecki i angielski.