Siedlce: Ks. Grzegorz Suchodolski – biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej

N. 3905/20

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek mianował

Ks. Grzegorza SUCHODOLSKIEGO, proboszcza parafii katedralnej w Siedlcach, biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej i przydzielił mu stolicę tytularną Mesarfelta.

Warszawa, 16 kwietnia 2020 r.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski