Wystąpienia

Wizyta Nuncjusza Apostolskiego na wystawie „Arcydzieła z Watykanu”

W 101. rocznicę urodzin Karola Wojtyły i 40. rocznicę zamachu na Jana Pawła II, Nuncjusz Apostolski w Polsce zwiedził wystawę w Muzeum na Zamku Królewskim w Warszawie. Z tej też okazji wypowiedział następujące słowa:

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Dyrektorze Zamku Królewskiego wraz ze wszystkimi współpracownikami! Szanowni Państwo!

«Muzea powinny otworzyć drzwi dla ludzi na całym świecie. Być narzędziem dialogu między kulturami i religiami, narzędziem pokoju”. To słowa papieża Franciszka z jego książki Moja idea sztuki, w której ukazuje, że kultura może być ratunkiem dla współczesnego świata, a poprzez piękno można budować mosty w podzielonym społeczeństwie.

Czytaj dalej

Przemówienie podczas prezentacja monografii poświęconej tysiącletniej historii relacji dyplomatycznych między Polską i Stolicą Apostolską

Eminencjo, Ekscelencje, Szanowny Panie Ministrze, Dostojni Uczestnicy prezentacji!   Cieszę się, że przed tak wybitnym gronem i w tak podniosłej chwili mogę przekazać kilka słów. Bardzo chętnie bierze się do ręki, i to nie tylko jeden raz, monografię przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a poświęconą ponad tysiącletniej historii relacji między Polską i Stolicą Apostolską. Pan Minister we wstępie do publikacji zechciał napisać: „Bogate i posiadające długą historię stosunki między papiestwem i państwem polskim”. … Czytaj dalej

Przemówienie podczas spotkania Korpusu Dyplomatycznego z Marszałkiem Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie! Serdecznie dziękuję za zaproszenie nas, Korpusu Dyplomatycznego akredytowanego w Warszawie, na noworoczne spotkanie w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Cieszymy się, że w pierwszych dniach Nowego Roku możemy przekazać Panu Marszałkowi oraz Paniom i Panom Senatorom najlepsze życzenia pomyślności i dobra. Możemy też złożyć gratulacje Panu Marszałkowi z okazji powołania go na Senatora Rzeczypospolitej Polskiej i powierzenia mu odpowiedzialnej funkcji Marszałka tej Izby Polskiego Parlamentu. … Czytaj dalej

Address at the New Year’s Meeting with the President of the Republic of Poland

Mr. President, Mrs. Speaker of the Sejm, Mr. Speaker of the Senate, Mr. Prime Minister, Mr. Minister of Foreign Affairs, Dear Colleagues of the Diplomatic Corps, Ladies and Gentlemen! 1. On behalf of the Diplomatic Corps accredited in Poland, I am privileged once again this year to greet His Excellency, the President of the Republic of Poland … Czytaj dalej

Przemówienie podczas spotkania noworocznego z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i z Korpusem Dyplomatycznym

Szanowny Panie Prezydencie, Pani Marszałek Sejmu, Panie Marszałku Senatu, Panie Premierze, Panie Ministrze Spraw Zagranicznych, Koleżanki i Koledzy z Korpusu Dyplomatycznego, Panie i Panowie! 1. Jestem zaszczycony, że także w tym roku, w imieniu Korpusu Dyplomatycznego akredytowanego w Polsce, mam możność pozdrowić Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Małżonką i złożyć najlepsze życzenia pomyślności w Nowym Roku. Rok 2019 dla niektórych z reprezentowanych przez nas państw był … Czytaj dalej

Przemówienie do uczestników uroczystości poświęconych życiu i działalności Ignacego Jana Paderewskiego, Warszawa

Ekscelencje, Szanowni Państwo, Cieszę się, że mam możność pozdrowienia uczestników tego spotkania, które inauguruje międzynarodowe obchody poświęcone życiu i działalności wielkiego Polaka Ignacego Jana Paderewskiego. Był on szefem polskiego rządu, gdy kształtował się byt Państwa Polskiego, odrodzonego po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Ignacy Paderewski, wybitny pianista, oddał się na służbę Państwa Polskiego w tym bardzo ważnym momencie jego historii. Polska wchodziła … Czytaj dalej

Address at the New Year’s Meeting with the President of the Republic of Poland

Your Excellency, Mr President, Mr Speaker of the Sejm, Mr Speaker of the Senate, Mr Prime Minister, Mr Minister of Foreign Affairs, Representatives of the Judiciary, Ladies and Gentlemen!   According to the Christmas custom, the Diplomatic corps and its Dean come to the Presidential Palace in Warsaw at the invitation of the President and his spouse … Czytaj dalej

Przemówienie podczas spotkania noworocznego Pana Andrzeja Dudy, Prezydenta RP z Korpusem Dyplomatycznym

Ekscelencjo Panie Prezydencie, Panie Marszałku Sejmu, Panie Marszałku Senatu Panie Premierze, Panie Ministrze Spraw Zagranicznych, Przedstawiciele Władz Sądowniczych Panie i Panowie!   Świąteczny zwyczaj sprawił, że na zaproszenie Pana Prezydenta i jego Małżonki przybyliśmy do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, aby wspólnie przywitać Nowy Rok i przekazać wyrazy uszanowania dla Głowy Państwa Polskiego. W imieniu Korpusu Dyplomatycznego, akredytowanego w Polsce, mam zaszczyt i przyjemność pozdrowić Pana … Czytaj dalej

Address at the New Year’s Meeting with the President of the Republic of Poland

Your Excellency, Mr President, Mr Speaker of the Sejm, Mr Speaker of the Senate, Mr Prime Minister, Mr Minister of Foreign Affairs, Representatives of the Judiciary, Ladies and Gentlemen! 1. The joyful atmosphere of the New Year celebrations that still resound in our hearts brings us today to the Presidential Palace in Warsaw, at the invitation … Czytaj dalej