Sosnowiec: bp Artur Ważny – nowym biskupem sosnowieckim

N. 655/24

K O M U N I K A T

Ojciec Święty Franciszek

mianował biskupem sosnowieckim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej Artura Ważnego.

Warszawa, 23 kwietnia 2024 roku.

+ Antonio Guido Filipazzi
Nuncjusz Apostolski

© 2024 Nuncjatura Apostolska w Polsce