Wyjaśnienia związane z rezygnacją biskupa łowickiego