Szczecin: Abp Andrzej Dzięga przechodzi na emeryturę. Bp Zbigniew Zieliński – administratorem apostolskim „sede vacante”

N. 415/24

K O M U N I K A T

Ojciec Święty Franciszek:

  1. Przyjął rezygnację arcybiskupa Andrzeja DZIĘGI z posługi arcybiskupa metropolity szczecińsko-kamieńskiego.
  2. Mianował administratora apostolskiego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej sede vacante w osobie biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Zbigniewa ZIELIŃSKIEGO.

Warszawa, 24 lutego 2024 roku.

+ Antonio Guido Filipazzi
Nuncjusz Apostolski