Sosnowiec: Bp Grzegorz Kaszak przechodzi na emeryturę. Abp Adrian Galbas SAC – administratorem apostolskim „sede vacante”

N. 9946/23

K O M U N I K A T

Ojciec Święty Franciszek:

  1. Przyjął rezygnację biskupa Grzegorza Kaszaka z posługi biskupa sosnowieckiego.
  2. Mianował administratora apostolskiego diecezji sosnowieckiej sede vacante w osobie arcybiskupa katowickiego Adriana Galbasa SAC.

Warszawa, 24 października 2023 roku.

+ Antonio Guido Filipazzi
Nuncjusz Apostolski