Nuncjatura: abp Antonio Guido Filipazzi – nowym nuncjuszem w Polsce

N. 9715/23

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek

mianował Nuncjuszem Apostolskim w Polsce abp. Antonio Guido Filipazzi, dotychczasowego Nuncjusza Apostolskiego w Nigerii.

Warszawa, 8 sierpnia 2023 roku.

ks. prał. Pavol Talapka
Chargé d’Affaires a.i.