Pożegnanie Ambasadora Królestwa Szwecji

Misję dyplomatyczną w Polsce zakończył Jego Ekscelencja Pan Stefan Gullgrena – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Królestwa Szwecji. W imieniu korpusu dyplomatycznego okolicznościowy talerz z tej okazji wręczyła mu wice-dziekan – Jej Ekscelencja Pani Shpresa Kureta.