Powitanie Ambasadora Republiki Greckiej

Dnia 7 marca 2023 r. – Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, Jego Ekscelencja abp Salvatore Pennacchio – powitał nowego Ambasadora Republiki Greckiej Jej Ekscelencję Panią Niki Kamba.