Powitanie Ambasadora Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Dnia 28 lutego 2023 r. Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, Jego Ekscelencja abp Salvatore Pennacchio – powitał nowego Ambasadora Zjednoczonych Emiratów Arabskich Jego Ekscelencję Pana Mohamed Ahmed Salem Farea AlHarbi.