Noworoczne spotkanie Korpusu Dyplomatycznego z Parą Prezydencką

W dni 12 stycznia br. w Pałacu Prezydenckim odbyło się noworoczne spotkanie Szefów Misji Dyplomatycznych akredytowanych w Rzeczypospolitej Polskiej z Parą Prezydencką.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrał Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, abp Salvatore Pennacchio – Nuncjusz Apostolski w Polsce, który w imieniu zebranych dyplomatów złożył życzenia Parze Prezydenckiej.

Pełna treść wystąpienia:

Przemówienie dziekana Korpusu Dyplomatycznego,
Abp. Salvatore Pennacchio, Warszawa, 12 stycznia 2023 roku
______________________________________________________________________________________________________

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowni Państwo!

1. Po dwurocznej przerwie możemy znowu spotkać się – na zaproszenie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i jego Małżonki – aby w gronie szefów misji zagranicznych w Polsce przekazać wyrazy uszanowania dla Głowy goszczącego nas Państwa.
Bardzo się cieszę, że w imieniu Korpusu Dyplomatycznego akredytowanego w Polsce, mam możność pozdrowić Pana Prezydenta wraz z Małżonką i złożyć najlepsze życzenia pomyślności w Nowym Roku.
2. Pierwsze dni Nowego Roku są naturalnym czasem do refleksji nad minionym rokiem. Wszyscy jesteśmy świadomi trudności i problemów, przed którymi staje wspólnota międzynarodowa.
Jest faktem oczywistym, że największym bieżącym problemem, przed którym stoi świat, jest przemoc między narodami, w tym także zaraz poza granicami Polski.
Obejmujemy naszą pamięcią wszystkie ofiary niesprawiedliwości, zmarłych, rannych, pozbawionych warunków do normalnego życia, rozbite rodziny, dzieci, które zamiast życia
w radości, zmuszone są żyć w strachu. Patrząc na ogrom zła, jakie z tego płynie, tym bardziej wyrażamy powszechne pragnienie pokoju na całym świecie, a zwłaszcza dla umęczonej Ukrainy!
Wspólnota międzynarodowa staje również wobec wyzwania, jakim jest pogłębiający się kryzys żywnościowy, związany
z gorszym przepływem podstawowych produktów żywnościowych do krajów potrzebujących tej pomocy.
Do ofiar wojny, dołączają w ten sposób ofiary niedożywienia.
Gdy do tego dodać kryzys energetyczny i ekonomiczny, a także wyzwania ekologiczne, aż nadto dobrze widzimy, z jakimi problemami mierzy się dziś wspólnota międzynarodowa.

Szanowny Panie Prezydencie!

3. W ogromie zła, które dostrzegamy, ludzie dobrej woli z wielkim uznaniem widzą, z jaką empatią i skutecznością polskie społeczeństwo oraz struktury państwowe i samorządowe odpowiedziały na wyzwania. Polska zdała celująco egzamin |
z człowieczeństwa, przyjmując rzesze ludzi, uciekających z Ukrainy przed wojną, złem, niesprawiedliwością. Na ręce Pana Prezydenta składamy wyrazy uznania dla całego polskiego społeczeństwa.

Szanowny Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo!

4. Jesteśmy tu i polska rzeczywistość wyznacza nasze zadania i nasze relacje w Państwie, które nas gości. Dziś składamy, na ręce Pana Prezydenta, najlepsze życzenia dla całego polskiego społeczeństwa. Życzymy, aby Nowy Rok był mimo wszystko dobrym czasem dla mieszkańców tych ziem.
Takie życzenia przekazujemy także Panu Prezydentowi i jego Małżonce, obu Izbom polskiego Parlamentu, Rządowi, Władzy sądowniczej i Władzom samorządowym.

Życzymy dobra w Nowym Roku!

https://twitter.com/i/broadcasts/1yNGaNeBbrrJj