PAPIEŻ EMERYT BENEDYKT XVI ODSZEDŁ DO DOMU OJCA

W sobotę 31 grudnia br. zmarł Joseph Ratzinger, papież senior Benedykt XVI. Był 265. Jako następca Świętego Piotra zasiadał na Stolicy Apostolskiej od 19 kwietnia 2005 do 28 lutego 2013 roku. Po ustąpieniu z urzędu, ostatnie lata spędził w klasztorze Mater Ecclesiae na terenie Watykanu.

Ciało papieża emeryta zostanie w klasztorze Mater Ecclesiae do wczesnych godzin porannych 2 stycznia 2023 r.
W tym czasie nie przewiduje się oficjalnych wizyt, ani publicznych modlitw. W dniu 2 stycznia ciało Papieża seniora zostanie wystawione w Bazylice św. Piotra, gdzie wierni będą mogli się pomodlić i pożegnać go.
Bazylika będzie otwarta w poniedziałek od godz. 9 do 19, we wtorek i środę od godz. 7 do 19.

Pogrzeb, któremu przewodniczyć będzie Ojciec Święty Franciszek, zostanie odprawiony na Placu św. Piotra
w czwartek 5 stycznia o godz. 9.30. Udział w uroczystościach pogrzebowych nie wymaga biletów. Oficjalne delegacje są przewidziane tylko z Niemiec i Włoch.

Wraz z Kościołem powszechnym, Kościół który jest w Polsce łączy się w modlitwie za zmarłego Papieża seniora.
Prosząc dla niego o życie wieczne, dziękujemy za jego oddane Bogu i ludziom życie oraz wybitny pontyfikat.

 W tej intencji będzie sprawowana uroczysta Eucharystia w dniu 7 stycznia 2023 r. o godz. 12.00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Mszy św. z udziałem polskiego episkopatu, duchowieństwa oraz osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich – przewodniczyć będzie Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

Pragniemy poinformować o możliwości składania kondolencji. Można je przesyłać drogą mailową na adres: sekretariat@nuncjatura.pl.
W dniach 3-4 stycznia 2023 (wtorek, środa) będzie również możliwość osobistego wpisania się do księgi kondolencyjnej wystawionej w siedzibie tutejszego przedstawicielstwa Stolicy Apostolskiej (Warszawa Al. Szucha 12), w godzinach od 10:00-12:30 oraz od 14:00-16:00.

Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 r. w Marktl am Inn w diecezji pasawskiej. Dzieciństwo i młodość spędził
w Traunstein nieopodal granicy austriackiej.
W latach 1946-1051 studiował filozofię i teologię we Fryzyndze i Monachium. 29 czerwca 1951 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1953 r. zdobył stopień doktora na podstawie dysertacji o św. Augustynie, pt. „Lud i Dom Boży w nauce
św. Augustyna o Kościele”. Został też wykładowcą dogmatyki i teologii fundamentalnej we Fryzyndze.
W 1957 r. uzyskał habilitację na podstawie rozprawy o św. Bonawenturze pt. „Teologia dziejów u św. Bonawentury”.
W 1958 r. został profesorem kolegium we Fryzyndze. W latach 1959-1966 pracował jako profesor w Bonn.
W latach 1962-1965, podczas Soboru Watykańskiego II, ks. Ratzinger by teologicznym doradcą kard. Josefa Fringsa,
abp. Kolonii i przewodniczącego Episkopatu RFN. Współpracował nad ostateczną wersją najważniejszych dokumentów soborowych. Później zajmował ważne stanowiska w Konferencji Episkopatu Niemiec i w Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Watykanie.
W latach 1966-1969 wykładał jako profesor w Tybindze. W latach 1969-1977 był profesorem w Ratyzbonie, gdzie pełnił też funkcję wicerektora uniwersytetu.
25 marca 1977 r. papież Paweł VI mianował go arcybiskupem Monachium i Fryzyngi. Jako zawołanie biskupie obrał słowa: „Współpracownik prawdy”. Sakrę biskupią przyjął 28 maja z rąk biskupa Würzburga – Josefa Stangla,
a 27 czerwca został kreowany kardynałem.
25 listopada 1981 r. Jan Paweł II powołał go na prefekta Kongregacji Nauki Wiary, z czym łączyło się również stanowisko przewodniczącego Papieskiej Komisji Biblijnej i Międzynarodowej Komisji Teologicznej.
15 lutego 1982 r. ustąpił z urzędu arcybiskupa Monachium i Fryzyngi.
5 grudnia 1992 r. zaprezentowano w Watykanie Katechizm Kościoła Katolickiego, opracowywany od 1986 r. pod kierownictwem kard. Ratzingera. W 2000 r. została ogłoszona przez kard. Ratzingera deklaracja „Dominus Iesus”
(6 sierpnia) o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła.
W 2002 r. został dziekanem Kolegium Kardynalskiego.
8 kwietnia 2005 r. przewodniczył Mszy św. żałobnej papieża Jana Pawła II i od 18 kwietnia kierował obradami konklawe mającego wybrać nowego papieża.

19 kwietnia 2005 r., w drugim dniu zgromadzenia kardynałów, w czwartym głosowaniu, kard. Joseph Ratzinger został wybrany 265. papieżem, przybierając imię Benedykt XVI. Nawiązał nim do „papieża pokoju” Benedykta XV oraz patrona Europy i założyciela zakonu benedyktynów – św. Benedykta z Nursji. Był pierwszym Niemcem na urzędzie papieskim
od czasów Wiktora II (1055-57).

Jako papież, Benedykt XVI przyjechał do Polski w dniach 25–28 maja 2006 roku. W czasie swojej podróży apostolskiej odwiedził Warszaw (przebywał w Nuncjaturze Apostolskiej przy al. Szucha 12) oraz miejsca związane z osobą papieża Jana Pawła II: Częstochowę, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Kraków, Oświęcim.