DZIĘKCZYNIENIE ZA ŻYCIE I PONTYFIKAT PAPIEŻA EMERYTA BENEDYKTA XVI – Msza św. pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce

Wraz z Kościołem powszechnym, Kościół, który jest w Polsce łączy się w modlitwie za zmarłego Papieża seniora.
Prosząc dla niego o życie wieczne dziękujemy za jego oddane Bogu i ludziom życie oraz wybitny pontyfikat.

 W tej intencji sprawowana była uroczysta Eucharystia w dniu 7 stycznia 2023 r. o godz. 12.00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Mszy św. z udziałem polskiego episkopatu, duchowieństwa oraz osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich – przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Salvatore Pennacchio.