Powitanie Ambasadora Republiki Estonii

4 listopada 2022 r. w siedzibie nuncjatury odbyło się powitanie nowego Ambasadora Republiki Estonii w Polsce, który we wrześniu złożył na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej listy uwierzytelniające. W imieniu Korpusu Dyplomatycznego Jego Ekscelencję Pana Miko Haljas przywitał abp Salvatore Pennacchio.