Opole: Ks. Waldemar Musioł – biskupem pomocniczym diecezji opolskiej

N. 8573/22

K O M U N I K A T

Ojciec Święty Franciszek
mianował Ks. Waldemara MUSIOŁA, dyrektora wydziału duszpasterskiego kurii biskupiej w Opolu, biskupem pomocniczym diecezji opolskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Bagi.

Warszawa, 29 października 2022 roku.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

BIOGRAM:

ks. Waldemar MUSIOŁ
Urodził się 10 listopada 1976 roku w Krapkowicach.
Pochodzi z parafii św. Floriana w Żywocicach w dekanacie krapkowickim.
Do szkoły podstawowej uczęszczał w Żywocicach (1983-1991).
W 1991 roku rozpoczął edukację w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Budowlanych w Głogówku, które ukończył świadectwem maturalnym w 1995 roku.
W latach 1995-2001 odbywał formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie i Opolu. Ukończył je w 2001 roku, uzyskując magisterium z teologii.
Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 2001 roku z rąk biskupa opolskiego Alfonsa Nossola.
Kontynuując studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, w 2005 roku uzyskał licencjat kanoniczny z teologii pastoralnej.
W latach 2001-2005 był wikariuszem parafii św. Piotra i Pawła w Nysie, a w latach 2005-2006 – w parafii bł. Czesława w Opolu.
W latach 2006-2009 był referentem w wydziale duszpasterskim kurii diecezjalnej w Opolu, a od stycznia 2009 roku jest jego dyrektorem.
W latach 2008-2013 był rektorem kościoła św. Sebastiana w Opolu, a od października 2012 roku rektorem diecezjalnego Bractwa św. Józefa.
Od października 2021 był moderatorem diecezjalnego zespołu synodalnego, a od listopada 2021 roku – sekretarzem Komisji Duszpasterstwa KEP.
Poza językiem ojczystym, zna język niemiecki.