Płock: Bp Szymon STUŁKOWSKI– nowym biskupem płockim

N. 8544/22

K O M U N I K A T

Ojciec Święty Franciszek
mianował biskupem płockim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Szymona STUŁKOWSKIEGO.

Warszawa, 22 października 2022 roku.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski