Ełk: Ks. Dariusz ZALEWSKI– biskupem pomocniczym diecezji ełckiej

N. 8416/22

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek mianował
ks. Dariusza ZALEWSKIEGO, proboszcza parafii bł. Karoliny Kózkówny w Ełku, biskupem pomocniczym diecezji ełckiej i przydzielił mu stolicę tytularną Hólar.

Warszawa, 24 września 2022 r.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski


BIOGRAM:

ks. Dariusz ZALEWSKI

Urodził się 29 stycznia 1974 roku w Augustowie.
Do szkoły podstawowej uczęszczał w Białobrzegach (1981-1987) i Augustowie (1987-1989).
W 1989 roku rozpoczął edukację w Technikum Budowlano-Elektrycznym w Augustowie, którą ukończył świadectwem dojrzałości w 1994 roku.
W latach 1994-2000 odbywał formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku.
Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 2000 roku w katedrze ełckiej św. Wojciecha, biskupa i męczennika.
W latach 2000-2001 był wikariuszem parafii św. Mikołaja w Mikołajkach.
W latach 2001-2008 odbywał studia specjalistyczne w dziedzinie patrystyki w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” w Rzymie. W roku 2010 uzyskał tytuł doktora w zakresie patrystyki.
W czasie pobytu w Rzymie pomagał duszpastersko w parafii św. Agnieszki w Modenie i pracował w duszpasterstwie chorych jako kapelan w poliklinice „Umberto I”.
W latach 2008-2010 był notariuszem ełckiej kurii diecezjalnej oraz rzecznikiem diecezji.
Prowadził też wykłady z patrystyki i zajęcia z łaciny w tamtejszym seminarium duchownym.
W latach 2010-2012 był wicekanclerzem kurii diecezjalnej, pracował w duszpasterstwie akademickim i był prefektem roku propedeutycznego seminarium diecezji ełckiej.
W latach 2014-2019 był ojcem duchownym wyższego seminarium duchownego diecezji ełckiej.
Aktualnie jest proboszczem parafii bł. Karoliny Kózkówny w Ełku i dyrektorem wydziału życia konsekrowanego kurii diecezjalnej w Ełku.
Poza językiem ojczystym, zna języki: włoski, łaciński i angielski.