Powitanie Ambasadora Republiki Słowackiej

Dnia 16 września 2022 r. Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, Jego Ekscelencja abp Salvatore Pennacchio – powitał nowego Ambasadora Republiki Słowackiej Jej Ekscelencję Panią Andrea Elscheková Matisová.