Święcenia biskupie Ks. Piotra Przyborka

W dniu 6 lipca 2022 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Piotra Przyborka biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Musti di Numidia. Uroczystość jego święceń biskupich odbyła się 20 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:00 w archikatedrze oliwskiej w Gdańsku. Współkonsekratorem był nuncjusz apostolski w Polsce, abp Salvatore Pennacchio.