ZIELONA GÓRA: Ks. Adrian PUT – biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

N. 8078/22

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek mianował
ks. Adriana PUTA, proboszcza parafii św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze, biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Fornos minore.

Warszawa, 28 czerwca 2022 r.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz ApostolskiBIOGRAM:

Ks. Adrian PUT

Urodził się  4 listopada 1978 roku w Szczecinie.
Po ukończeniu szkoły średniej w latach 1998-2004 odbył formację w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu.
Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 2004 roku w katedrze w Gorzowie.
W latach 2004-2007 był wikariuszem w parafii pw. Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny w Lubsku, a w latach 2009-2011 w parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wielkopolskim.
W roku akademickim 2007/2008 rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, które uwieńczył w 2015 roku uzyskaniem tytułu doktora nauk teologicznych w specjalności historii Kościoła.
W latach 2011-2015 pełnił funkcję redaktora zielonogórsko-gorzowskiej edycji tygodnika katolickiego Niedziela, a w latach 2011-2016 był pomocniczym duszpasterzem młodzieży ds. Ruchu Światło-Życie.
W latach 2015-2021 był proboszczem parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze.
Od 2015 roku pełni funkcję moderatora diecezjalnego Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, od 2017 roku należy do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, a od 2019 odpowiada za  Diecezjalny Ośrodek Katechumenalny.
W 2021 roku otrzymał tytuł honorowego kanonika zielonogórskiej kapituły kolegiackiej pw. Św. Jadwigi.
Od 2 sierpnia 2021 roku jest proboszczem parafii konkatedralnej pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze.