Spotkanie pożegnalne siedmiu dyplomatów

W dniu 22 czerwca br. – odbyło się spotkanie pożegnalne siedmiu Dyplomatów: Ich Ekscelncji: Pani Emer Margaret O’Connell – Ambasador Irlandii; Pana Martin Roger – Ambasadora Estonii; Pana Juha Tapio Ottman – Ambasadora Republiki Finlandii; Pana Luc Jacobs – Ambasadora Królestwa Belgii; Pana Vasil Panovski – Ambasadora Republiki Macedonii Północnej; Pana Feliciano António dos Santos – Ambasador Republiki Angoli, oraz Pana Arndt Freytag von Loringhoven – Ambasadora Republiki Federalnej Niemc. Jego Ekscelencja ks. abp Salvatore Pennacchio – Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, każdemu z nich wręczył okolicznościowy prezent.