Powitanie Nowego Ambasadora Ukrainy

17 czerwca 2022 r. w siedzibie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce – Dziekan Korpusu Dyplomatycznego abp Salvatore Pennacchio w imieniu dyplomatów odbywających swe misje w Polsce przywitał nowego Ambasadora Ukrainy w Polsce – Jego Ekscelencję Pana Wasyla Zwarycza.