Płock: Bp Piotr Libera przechodzi na emeryturę. Bp Wiesław Śmigiel – administratorem apostolskim „sede vacante”

N. 7968/22

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek:

1.  Przyjął rezygnację biskupa Piotra LIBERY z posługi biskupa płockiego, złożoną z racji zdrowotnych.

2.  Mianował administratora apostolskiego diecezji płockiej sede vacante w osobie biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla.

Warszawa, 4 czerwca 2022 roku.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski