Opole: bp Paweł STOBRAWA przechodzi na emeryturę

N. 7385/22

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek
przyjął rezygnację bp. Pawła STOBRAWY z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji opolskiej.

Warszawa, 22 kwietnia 2022 r.

+ Salvatore Pennacchio
   Nuncjusz Apostolski