Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w sprawie kard. S. Dziwisza