Dziewiąta rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową

W Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie, w dniu 14 marca, Ks. Abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski
w Polsce, przewodniczył uroczystej Eucharystii w intencji papieża Franciszka z okazji dziewiątej rocznicy Jego wyboru na Stolicę Piotrową. Mszę świętą koncelebrowaną przez kardynałów, arcybiskupów i licznie zgromadzonych biskupów oraz kapłanów uświetnił Chór “Canticum Gratiorum”. W intencji papieża Franciszka oraz o pokój na Ukrainie i ustanie wojny modlili się także członkowie zgromadzeń zakonnych oraz ruchów i wspólnot kościelnych. Okolicznościową homilię wygłosił w tym roku arcybiskup Adrian Galbas SAC, koadiutor archidiecezji katowickiej. Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Nuncjusz w krótkich słowach podziękował wszystkim zebranym za dar wspólnej modlitwy:

Na końcu tej celebracji z okazji dziewiątej rocznicy wyboru papieża Franciszka pragnę wszystkim serdecznie podziękować za wspólną modlitwę. Dziękuję księżom biskupom, na czele z przewodniczącym Konferencji Episkopatu. Dziękuję księdzu prymasowi. Dziękuję księdzu kardynałowi Stanisławowi. Specjalne słowo podziękowania kieruję do kardynała Kazimierza i jego współpracowników, do proboszcza tutejszej parafii i całej ekipy Centrum Opatrzności Bożej, za gościnę i logistyczne wsparcie naszego modlitewnego spotkania. Serdecznie dziękuję dzisiejszemu kaznodziei arcybiskupowi Adrianowi, koadiutorowi z Katowic. Moje podziękowanie kieruję też do chóru i asysty liturgicznej. Dziękuję za obecność i modlitwę kapłanom, braciom i siostrom zakonnym oraz Wam, Bracia i Siostry. Wasza obecność jest wyrazem miłości do Ojca Świętego.
Dzisiejsza uroczystość upamiętniająca wybór papieża Franciszka jest również wyrazem naszej duchowej łączności z cierpiącym narodem ukraińskim. Prosząc o pokój na tej umęczonej ziemi, łączymy się z myślami papieża Franciszka, który – powodowany swoją stałą troską o potrzebujących – skierował specjalnego wysłannika na pogranicze polsko-ukraińskie i do samej Ukrainy, aby przekazał umęczonym ludziom słowa otuchy i troski. Kardynał Krajewski określił swoją misję jako niesienie obecności papieża Franciszka wszystkim dotkniętym tragedią wojny i pomagającym im wolontariuszom. Wcześniej sam Papież publicznie podziękował Polakom za wielkoduszną pomoc, jaką okazują wojennym uchodźcom. Dziś chcę powtórzyć te słowa wdzięczności
w stosunku do Kościoła w Polsce, który jest zaangażowany w pomoc tym wszystkim, którzy musieli opuścić swoją ukraińską ojczyznę. Bóg zapłać!

Patrz także: https://www.youtube.com/watch?v=XK2c2mEGgo4