WROCŁAW: Ks. Maciej MAŁYGA – biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej

N. 7555/22

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek mianował
ks. Macieja MAŁYGĘ, wikariusza biskupiego ds. stałej formacji kapłanów w archidiecezji wrocławskiej,
biskupem pomocniczym tejże archidiecezji i przydzielił mu stolicę tytularną Dulcigno.

Warszawa, 10 marca 2022 r.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

BIOGRAM:

ks. Maciej MAŁYGA

Urodził się 11 maja 1979 roku w Środzie Śląskiej.
W 1994 roku skończył szkołę podstawową i naukę kontynuował w XII Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu.
W latach 1998-2004 odbywał formację w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 2004 roku.
W latach 2004-2006 był wikariuszem parafii św. Jana w Oleśnicy.
W latach 2006-2012 odbywał studia specjalistyczne na uniwersytecie w niemieckim Fryburgu.
W 2012 roku uzyskał tytuł doktora teologii i rozpoczął wykłady na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.
Po powrocie ze studiów został ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu.
W 2019 roku został wikariuszem biskupim ds. stałej formacji kapłanów. Został też wybrany członkiem Rady Kapłańskiej oraz ustanowiony dyrektorem Domu Stałej Formacji Kapłanów w Sulistrowiczkach.
W 2021 roku został ojcem duchownym roku propedeutycznego w archidiecezji wrocławskiej.
Zna język niemiecki i angielski.