Powitanie Ambasadora Republiki Indonezji

Dnia 2 lutego 2022 r. Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, Jego Ekscelencja abp Salvatore Pennacchio – powitał nowego Ambasadora Republiki Indonezji Jej Ekscelencję Panią Anitę Lidya Luhulima.