Rzeszów: bp Edward BIAŁOGŁOWSKI przechodzi na emeryturę

N. 7332/22

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek
przyjął rezygnację bp. Edwarda BlAŁOGŁOWSKIEGO z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji rzeszowskiej.

Warszawa, 26 stycznia 2022 r.

+ Salvatore Pennacchio
   Nuncjusz Apostolski