Gniezno: Ks. Radosław ORCHOWICZ – biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej

N. 7351/22

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek mianował
ks. Radosława ORCHOWICZA, proboszcza parafii św. Józefa w Inowrocławiu, biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Surista.

Warszawa, 26 stycznia 2022 r.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

BIOGRAM:

Ks. Radosław ORCHOWICZ

Urodził się 21 stycznia 1970 roku w Wysokiej. W miejscowym kościele pw. NMP Różańcowej 8 lutego 1970 roku otrzymał sakrament chrztu  świętego.
W Wysokiej skończył szkołę podstawową i naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Łobżenicy.
W latach 1988-1994 odbywał formację w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1994 r. z rąk abp. Henryka Muszyńskiego.
W latach 1994-1999 był wikariuszem parafii Świętej Trójcy w Strzelnie, a w latach 1999-2003 – wikariuszem parafii św. Wawrzyńca w Gnieźnie.
W latach 1998-2002 uczęszczał na Podyplomowe Studium Teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W 2009 r. uzyskał tytuł doktora teologii na podstawie pracy przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Bogdana Częsza pt. Opatrzność Boża wobec człowieka w ujęciu św. Bazylego Wielkiego.
W latach 2003-2011 pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza młodzieży i pracował w wydziale katechetycznym kurii metropolitalnej w Gnieźnie.
W 2011 roku został proboszczem parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Inowrocławiu.
W chwili powołania na biskupa pomocniczego pełnił jeszcze funkcję kapelana  zakładu karnego w Inowrocławiu, wicedziekana dekanatu Inowrocław II, członka Rady programowej archidiecezjalnego studium pastoralnego dla kapłanów i Rady ekonomicznej seminarium duchownego oraz wizytatora katechetycznego.
Zna język niemiecki.