Warszawa: bp Wiesław LECHOWICZ – nowym biskupem polowym

N. 7264/22

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek
mianował biskupem polowym Wojska Polskiego dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej Wiesława LECHOWICZA.

Warszawa, 15 stycznia 2022 roku.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski