Powitanie Ambasadora Zjednoczonych Emiratów Arabskich

5 stycznia 2022 r. w siedzibie nuncjatury odbyło się powitanie Ambasadora Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce. W imieniu Korpusu Dyplomatycznego Jej Ekscelencję Panią Dr Eman Alsalami przywitał Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, abp Salvatore Pennacchio.