Powitanie Nowego Ambasadora Republiki Łotwy

4 stycznia 2022 r. Dziekan Korpusu Dyplomatycznego – Jego Ekscelencja abp Salvatore Pennacchio, powitał Jego Ekscelencję Pana Juris Poikāns – nowego Ambasadora Republiki Łotwy w Polsce .