Powitanie Nowego Ambasadora Republiki Korei

4 stycznia 2022 r. Dziekan Korpusu Dyplomatycznego – Jego Ekscelencja abp Salvatore Pennacchio, powitał nowego Ambasadora Republiki Korei w Polsce – Jego Ekscelencję Pana Hoon-Min Lim.