Powitanie Ambasadora Rwandy w Warszawie

Z okazji otwarcie nowej placówki dyplomatycznej w Polsce przez Republikę Rwandy w dniu 2 listopada br. odbyło się spotkanie kurtuazyjne nowego Ambasadora – Jego Ekscelencji Pana Anastase Shyaka z dziekanem korpusu dyplomatycznego, arcybiskupem Salvatore Pennacchio.