Powitanie Ambasadora Nowej Zelandii

W siedzibie Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie w dniu 29 września br., Dziekan Korpusu Dyplomatycznego – ks. abp Salvatore Pennacchio, powitał nową Ambasador Nowej Zelandii Jej Ekscelencję Panią Alanę Hudson.