Bydgoszcz: Bp Krzysztof WŁODARCZYK– nowym biskupem bydgoskim

N. 6626/21

K O M U N I K A T

Ojciec Święty Franciszek

mianował biskupem bydgoskim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Krzysztofa WŁODARCZYKA.

Warszawa, 21 września 2021 roku.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski