Powitanie Ambasadora Rumunii

17 września 2021 r. w siedzibie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce – Dziekan Korpusu Dyplomatycznego abp Salvatore Pennacchio w imieniu dyplomatów odbywających swe misje w Polsce przywitał nowego Ambasadora Rumunii w Polsce – Jego Ekscelencję Pana Cosmin Onisii.