Powitanie nowego Ambasadora Ludowej Republiki Bangladeszu.

31 sierpnia 2021 r. Dziekan Korpusu Dyplomatycznego Jego Ekscelencja abp Salvatore Pennacchio przywitał nową Ambasador Bangladeszu w Polsce Jej Ekscelencję Panią Sultany Laili Hossain.