100.lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus – Eucharystia jubileuszowa w Sosnowcu pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego

W Bazylice Katedralnej w Sosnowcu w dniu 21 sierpnia 2021 r., miały miejsce główne obchody jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Ich centrum stanowiła uroczysta Eucharystia, której przewodniczył JE. Nuncjusz Apostolski, abp Salvatore Pennacchio, wraz z bp Grzegorzem Kaszakiem –  ordynariuszem diecezji sosnowieckiej, bp Janem Piotrowskim z Kielc, bp Grzegorzem Olszowskim z Katowic oraz bp pomocniczym diecezji sosnowieckiej Piotrem Skuchą, i licznie zgromadzonymi kapłanami.

Podczas mszy św. jubileuszowej, Ksiądz Nuncjusz wygłosił homilię, w czasie której wyraził osobistą wdzięczność Zgromadzeniu za wieloraką posługę Kościołowi w Polsce i na całym świecie.

Po Eucharystii zgromadzeni goście, a wśród nich Ksiądz Nuncjusz, odwiedzili Dom Macierzysty Zgromadzenia w Sosnowcu, a także nawiedzili grób Czcigodnej Sługi Bożej Teresy Kierocińskiej z okazji 75. rocznicy jej śmierci. Podczas tej krótkiej wizyty Ksiądz Nuncjusz zwiedził także interaktywne Muzeum Zgromadzenia.

Fotorelacja:https://www.karmelitanki.pl/fotorelacja-z-jubileuszowych-uroczystosci-w-sosnowcu/

https://www.youtube.com/watch?v=Rw0k2C32GeU