Białystok: bp Józef GUZDEK – nowym metropolitą białostockim

N. 6277/21

K O M U N I K A T

Ojciec Święty Franciszek

mianował arcybiskupem metropolitą białostockim dotychczasowego biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa GUZDKA.

Warszawa, 16 lipca 2021 roku.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski