Sosnowiec: bp Piotr Skucha przechodzi na emeryturę

N. 5857/21

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek
przyjął rezygnację bp. Piotra SKUCHY z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji sosnowieckiej.

Warszawa, 27 czerwca 2021 r.

+ Salvatore Pennacchio
   Nuncjusz Apostolski